Perfume The Story of a Murderer (2006) น้ำหอมมนุษย์

11 Mar


 Perfume The Story of a Murderer (2006) น้ำหอมมนุษย์

เรื่องย่อ
 ฌอง-แบบติสต์ เกรอนุย ชายหนุ่มผู้ซึ่งมีจมูกที่พิเศษกว่าใครในโลกเขามีจมูกที่แยกแยะกลิ่นรอบๆตัวได้ทุกชนิดและดมกลิ่นได้จากระยะไกลจากทาสที่ถูกขายให้พ่อค้าผู้ผลิตน้ำหอม ฌอง-แบบติสต์ เกรอนุย จึงได้เรียนรู้และหลงไหลในการผลิตน้ำหอม ซึ่ง ฌอง-แบบติสต์ เกรอนุย ได้ทำน้ำหอมที่มีส่วนผสมหลักจากหญิงสาว 13 คน ที่มีกลิ่นหอมต่างกัน 13 กลิ่นซึ่งแบ่งกลิ่นออกเป็น 3 หลัก 4 กลิ่นชนิดแรกเป็นกลิ่นนำหรือที่เรียกว่า Top Noteอีก 4 กลิ่น เป็นกลิ่นหลัก หรือ Middle notes และ อีก 4 กลิ่นเป็นกลิ่นพื้นฐานหรือ Base notes และอีก 1 กลิ่นพิเศษ หญิงสาวคนแรก ที่ถูกฆ่าเพื่อมาทำน้ำหอมคือ สาวขายลูกพลัมและปิดท้ายด้วยหญิงสาวที่พิเศษสุด คือ ลอรา ริชีส ซึ่งจะทำให้น้ำหอมเป็น น้ำหอมที่พิเศษสุดและไม่เคยมีมาก่อน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: